• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Start

Witamy serdecznie

E-mail Drukuj PDF

UWAGA!!  Są jeszcze 2 wolne miejsca na pielgrzymkę do Sandomierza (24 sierpnia),

chętnych prosimy o kontakt z D.Wolińskim lub Ks.Proboszczem

ZAPYTANIE OFERTOWE /ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
NR 2/2017

Z DNIA 19.07.2017

Wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową oraz zagospodarowanie terenu

W RAMACH PROJEKTU „Budowa budynku oraz zakup wyposażenia dla potrzeb Dziennego IntegracyjnegoDomu Opieki nad Dzieckiem w Zgorzelcu

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach RPOWD 2014-2020

 

Informacja o unieważnieniu zapytania

 

Informacja z otwarcia ofert

 

ZAPYTANIE OFERTOWE WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI:

NR 1 – Formularz oferty wraz z tabela elementów ceny ryczałtowej

NR 2 – Oświadczenie

NR 3 - Projekt umowy

NR 4 – Projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę

NR 5 – Wykaz robót

NR6 – Wykaz osób


Pozostała dokumentacja

 

Niedzielne Msze Święte:

Przechodzimy na porządek wakacyjny.

W Zgorzelcu Msze św. o godzinie 800, 1130 i 1900. W Tylicach o godz. 1000

 

Msze św. w tygodniu tradycyjnie o godz. 1800

 

Fotorelacja z ogniska maj 2017

Fotorelacja z pielgrzymki do Kotliny Kłodzkiej 25-26.06.2016

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Poprawiony: środa, 16 sierpnia 2017 14:43