• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

dzieci pierwszokomunijne

E-mail Drukuj PDF

DLA DZIECI PIERWSZOKOMUNIJNYCH

 

 

Spotkanie 6 - 27 X 2020r.

Temat: Sakramenty święte.

Jesteśmy stworzeni na obraz Boga. Największym szczęściem człowieka jest przebywanie w obecności Boga. Lecz grzech prarodziców oddalił nas od Boga, źródła szczęścia. Bóg, nasz Ojciec, dał nam możliwość powrotu do siebie. Tą drogą do nieba jest Pan Jezus, który powiedział o sobie: Ja jestem i drogą i prawdą i życiem. Będąc jedynym Synem Ojca, z Jego woli zstąpił na ziemię, stając się człowiekiem. Kto w Jego człowieczeństwie uzna ukryte Bóstwo i pójcie drogą życia kierując się miłością Jezusa, ten będzie przez Boga prowadzony do Nieba.

Sam Jezus jest „sakramentem Boga”. Sakrament to widzialny znak niewidzialnej łaski. W widzialnym człowieczeństwie Jezusa jest niewidzialne bóstwo. I tak jest z siedmioma sakramentami. W każdym z nich mamy znaki, w których ukryty jest dar Boga. Jakie mamy znaki i jaką łaskę w nich daje nam Bóg?

1. Chrzest święty. W znaku zanurzenia w wodzie w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego jesteśmy zanurzeni w śmierć Jezusa i Jego zmartwychwstanie. Umieramy dla grzechu i rodzimy się do życia, jako dzieci Boże w Chrystusie.

2. Bierzmowanie. Przez znak nałożonych rąk biskupa i namaszczenie olejem Krzyżma, otrzymujemy dar Ducha Świętego, aby być świadkiem Pana Jezusa i budować w tym świecie Królestwo Boże, o które modlimy się w Modlitwie Pańskiej: przyjdź Królestwo Twoje.

3. Eucharystia. W tym sakramencie, który w życiu Kościoła jest najważniejszy, w znakach chleba i wina Pan Jezus daje nam swoje Ciało i Krew. Przyjmują Komunię Świętą jesteśmy umacniani w miłości Boga, uświęceni i nosimy już zadatek życia wiecznego. Mówi nam bowiem sam Jezus: Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne. Nasze serca stają się żywymi Tabernakulum - choć cieleśnie przemijamy, już nosimy zadatek nieśmiertelności.

Te pierwsze trzy sakramenty nazywamy sakramentami wtajemniczenia chrześcijańskiego. Kto do nich przystępuje z wiarą i nimi żyje, jest w pełnym tego słowa znaczeniu chrześcijaninem - uczniem Jezusa i Bożym Dzieckiem.

 

 

 

 

 

 

 

FORMA I SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ

Przed podejściem do konfesjonału należy zrobi rachunek sumienia, wzbudzić żal za grzechy i mocne postanowienie poprawy. Jeśli jest kolejka do konfesjonału, należy stać obróconym w kierunku ołtarza, nie rozmawiać, lecz modlić się o dobre owoce spowiedzi św.

Penitent: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus

Kapłan: Na wieki wieków. Amen.

Pt. : W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

K : (W czasie kiedy czynisz znak krzyża i mówisz powyższe słowa, kapłan kreśli nad tobą znak krzyża i cicho wypowiada słowa:) Bóg niech będzie w twoim sercu, abyś skruszony w duchu wyznał swoje grzechy. (Penitent słysząc te słowa, może na końcu powiedzieć: Amen).

Pt. : Jestem uczniem klasy ........, to jest moja pierwsza spowiedź (zamiast tych ostatnich słów, przy kolejnych spowiedziach mówi się: Ostatni raz u spowiedzi byłem/am ............... , żadnego grzechu nie zataiłem, pokutę wypełniłem.) Następującymi grzechami obraziłem Pana Boga. (teraz wypowiadasz grzechy, które rozpoznałeś w czasie rachunku sumienia. Po wyznaniu grzechów mówisz:) Więcej grzechów nie pamiętam. Za wszystkie serdecznie żałuję i postanawiam się poprawić, a ciebie, ojcze duchowny, proszę o naukę, pokutę i kapłańskie rozgrzeszenie.

K : (W tym momencie ksiądz udziela nauki, może się o coś zapytać i na koniec naznacza pokutę. Jeśli jej nie zrozumiałeś, powiedz o tym księdzu i poproś o powtórzenie pokuty. Po nadaniu pokuty, ksiądz wypowiada formułę rozgrzeszenia.) Bóg, Ojciec miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów, niech ci udzieli przebaczenia i pokoju przez posługę Kościoła. I JA ODPUSZCZAM TOBIE GRZECHY. W IMIĘ OJCA I SYNA I DUCHA ŚWIĘTEGO.

Pt. : Amen.

K : Wysławiajmy Pana, bo jest dobry.

Pt. : Bo Jego miłosierdzie trwa na wieki.

 

 

 

 

Poświęcenie stroju i błogosławieństwo dziecka.

Dziecko, ubrane w strój komunijny, staje z bliskimi przy stole, ubranym jako domowy ołtarz: przykryty białym obrusem, na stole krzyż i zapalone świeczki, Pismo św. woda święcona z kropidłem i kwiaty. Należy unikać zbędnego pośpiechu i nerwowości. Modlitwie przewodniczy ojciec, lub ktoś w jego zastępstwie.

Przewodniczący rozpoczyna czyniąc znak krzyża wraz ze wszystkimi zgromadzonymi: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Wszyscy odpowiadają: Amen.

Modlitwa poświęcenia stroju: Niech ten strój, jako szatę godową, żywy wianek i mirt, będące znakiem daru czystego serca i nowego życia, pobłogosławi Bóg Ojciec i Syn, i Duch Święty.

Wszyscy odpowiadają: Amen.

Prowadzący zaprasza do wspólnego odmówienia modlitwy Pańskiej: Pomódlmy się słowami naszego Zbawiciela: Ojcze nasz…

Modlitwa pobłogosławienia dziecka przez rodziców: Błogosławiony i uwielbiony bądź, Panie, miłujący nas Ojcze! Błogosławiony bądź, Synu Boży, Jezu Chryste, zrodzony z Maryi, który stałeś się chlebem dającym życie wieczne! Błogosławiony i uwielbiony bądź, Boże, Duchu Święty, za Twój Kościół święty, który karmisz i ciągle odnawiasz! Miłosierny Boże, pobłogosław naszego syna/córkę (imię), aby wzrastał(a) w wierze, nadziei i miłości. Niech wiernie zachowuje Twoje przykazania. Spraw, byśmy w wieczności stali się godni udziału w uczcie Twojego Syna. Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

Wszyscy zgromadzeni kreślą kciukiem znak krzyża na czole dziecka idącego do Pierwszej Komunii świętej i przekazują mu pocałunek pokoju. Na zakończenie możemy całą rodzinę oddać w opiekę Matki Bożej, odmawiając: Pod Twoją obronę uciekamy się…

1. DANIŁOW Amelia

2. DĄBROWSKA Emilia

3. GRZEŚKÓW Paweł

4. KRÓLIKIEWICZ Natasza

5. NAWROCKA Karolina

6. PAŁYS Kamila

7. PLECIŃSKA Alicja

MSZA Święta - 04 VII 2020r.

OBRZĘDY WSTĘPNE

1. Powitanie w przedsionku kościoła i błogosławieństwo rodziców.

Pan Jezus powiedział: Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście. Drogie dzieci, poznałyście już trud pracy, i tej domowej i tej szkolnej, tak innej obecnie, w dobie panującej pandemii. Przed wami wiele ważnych wydarzeń życiowych, których nie można przewidzieć i których może się trochę obawiacie. Aby z ufnością i radością wkraczać w dalsze lata życia, przygotowałyście się do przystąpienia do I Komunii św. Witam was serdecznie, jak sam Jezus witał i błogosławił przynoszone do Niego dzieci. Niech Jego miłość wypełni wasze serca. Niech wam towarzyszy światło Jego łaski, abyście odnajdowały stale drogi życia w świętości i miłości tak do Boga, jak i otaczających was ludzi.

2. Pieśń na wejście: Po górach, dolinach nr 429

3. Prośba rodziców o Mszę św. w intencji dzieci i ich rodzin

K: Tworząc wspólnotę modlącego się Kościoła, pragniemy przedstawić Jezusowi, najwyższemu Kapłanowi intencje naszych serc, aby uzyskać dary do życia w godności Bożych dzieci. Proszę rodziców dzieci, które mają w tej Mszy po raz pierwszy przystąpić do Komunii św., aby wyrazili swoje intencje.

RODZICE: Wyrażając rodzicielską troskę o nasze dzieci, oczekujące na spotkanie z Panem Jezusem w Komunii Świętej, prosimy przez przyczynę Matki Bożej Łaskawej, aby Jej Syn, a nasz Zbawiciel, uświęcił swoją miłującą obecnością serca naszych dzieci. Łaska wiary, o którą prosiliśmy w sakramencie chrztu sprawiła, że po jej rozwinięciu i umocnieniu, mając właściwe rozeznanie, powierzone naszej opiece dzieci, mogą przyjąć sakrament dający życie wieczne. Księże proboszczu, prosimy cię jako kapłana chrystusowego, byś sprawowaną ofiarę Chrystusa, ofiarował za te dzieci. Niech ich uświęcenie będzie zadatkiem chwały dla naszych rodzin i całego Kościoła.

4. Akt pokuty:

K: Bracia i siostry, zanim wysłuchamy Słowa Bożego, by z wiarą przeżyć spotkanie z Jezusem Chrystusem umęczonym, ukrzyżowanym i zmartwychwstałym, prośmy Zbawiciela, by dotknął nas swą miłością miłosierną, która odradza nas do godności dzieci Bożych

(dzieci wychodzą przed ołtarz i zwrócone do ołtarza czytają)

PAŁYS Kamila

1. Panie Jezu, na drodze do spotkania z Tobą nie raz zapominaliśmy, że modlitwa jest niezbędna do wzrostu w nas daru łaski. Przepraszamy za te zaniedbania i prosimy: zmiłuj się nad nami…

KRÓLIKIEWICZ Natasza

2. Chryste, Ty przemawiasz do nas przez Słowo Pisma św. i nauczanie Kościoła, ale szum wielu informacji tego świata zamyka nasze serca na Twoje pouczenia. Przepraszamy, że nie rozróżnialiśmy ziarna od plew: zmiłuj się nad nami…

DĄBROWSKA Emilia

3. Panie Jezu, już na chrzcie dałeś nam swojego Ducha, byśmy miłowali Cię ponad wszystko a bliźnich naszych jak samych siebie. Pycha, lęk i lenistwo czyniły jednak nasze serca tak bardzo oschłymi. Przepraszamy, że nie dawaliśmy się prowadzić natchnieniom Twojego Ducha miłości: zmiłuj się nad nami…

5. Gloria

6. Pierwsza modlitwa mszalna: KOLEKTA

LITURGIA SŁOWA

I Czytanie (Iz 61,9-11)

Rodzic pierwszy: ……………………………………………………………

Czytanie z Księgi proroka Izajasza.

Plemię narodu mego będzie znane wśród narodów i między ludami ich potomstwo. Wszyscy, co ich zobaczą, uznają, że oni są szczepem błogosławionym Pana.
Ogromnie się weselę w Panu, dusza moja raduje się w Bogu moim, bo mnie przyodział w szaty zbawienia, okrył mnie płaszczem sprawiedliwości, jak oblubieńca, który wkłada zawój, jak oblubienicę strojną w swe klejnoty. Zaiste, jak ziemia wydaje swe plony, jak ogród rozplenia swe zasiewy, tak Pan Bóg sprawi, że się rozpleni sprawiedliwość i chwała wobec wszystkich narodów.

Oto słowo Boże.

Psalm ( DANIŁÓW Amelia) (1 Sm 2,1.4-5,6-7.8abcd)

Refren: Całym swym sercem raduję się w Panu.

Raduje się me serce w Panu, *
moc moja dzięki Panu się wznosi,
rozwarły się me usta na wrogów moich, *
gdyż cieszyć się mogę Twoją pomocą.

Łuk mocarzy się łamie, *
a słabi przepasują się mocą.
Za chleb najmują się syci, a głodni odpoczywają, *
niepłodna rodzi siedmioro, a więdnie bogata w dzieci.

To Pan daje śmierć i życie, *
w grób wtrąca i zeń wywodzi.
Pan uboży i wzbogaca, *
poniża i wywyższa.

Z pyłu podnosi biedaka, *
z barłogu dźwiga nędzarza,
by go wśród możnych posadzić, *
by dać mu stolicę chwały.

4. Ewangelia + homilia

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Błogosławiona jesteś, Panno Maryjo,
zachowałaś słowa Boże
i rozważałaś je w sercu swoim.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA (Łk 2,41-51)
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. Gdy miał On lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali Go wśród krewnych i znajomych.
Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy szukając Go.
Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami.
Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: „Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie”.
Lecz On im odpowiedział: „Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?” Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział.
Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany.
A Matka Jego chowała wiernie te wspomnienia w swym sercu.
Oto słowo Pańskie.

5. Credo - odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych i ślubowanie

Proboszcz:

K: Drogie dzieci. Zaraz po waszym urodzeniu Rodzice i Chrzestni prosili dla was o chrzest święty i zobowiązali się, że wychowają was w wierze i nauczą żyć jak przystoi Dzieciom Bożym. Teraz nadeszła chwila w waszym życiu, abyście same wyznały wiarę i wyrzekły się zła.

K: Drogie dzieci, wspominając swój chrzest, wyrzeknijcie się grzechu i wyznajcie wiarę w Jezusa Chrystusa. Jest to wiara Kościoła, w której macie przystąpić do Stołu Pańskiego. A zatem pytam was:

-czy wyrzekasz się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych?

-wyrzekam się.

-czy wyrzekasz się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby cię grzech nie opanował?

-wyrzekam się.

-czy wyrzekasz się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu?

-wyrzekam się.

-czy wierzysz w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?

-wierzę.

-czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Jego Syna jedynego, naszego Pana, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca?

-wierzę.

-czy wierzysz w Ducha Świętego, święty Kościół Powszechny, obcowanie Świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie Ciał i życie wieczne?

-wierzę.

Kapłan: Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą, w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

Wszyscy: Amen

PIEŚŃ: Com przyrzekł Bogu nr 502

6.Modlitwa wiernych

Trwając w bliskości Niepokalanego Serca NMP i przyzywając Jej orędownictwa, zanieśmy do Pana Boga wspólne prośby

Paweł GRZEŚKÓW 1.Za chrześcijan, aby bez lęku i uprzedzeń naśladowali przykład życia Maryi, Która zawsze pragnie prowadzić człowieka na spotkanie z Bogiem.

Ciebie prosimy…

2. Za naszych rodziców, rodziców chrzestnych i całe rodziny – obdarz ich Panie żywą wiarą, ufną nadzieją i gorącą miłością. Ciebie prosimy…

3. Za naszego księdza proboszcza, naszych wychowawców i katechetów - wynagradzaj ich trud i wysiłek włożony w doprowadzenie nas do Eucharystycznego stołu. Ciebie prosimy…

…………………………………………….. 4. Za nas, przystępujących dziś do eucharystycznego stołu - trzymaj nas mocno za rękę, abyśmy nigdy nie odwrócili się od Ciebie. Ciebie prosimy…

5. Za dzieci, które nie znają jeszcze Jezusa - niech jak najszybciej nadejdzie dla nich dzień narodzin Jezusa w ich sercach. Ciebie prosimy…

6. Za nas wszystkich, zgromadzonych na tej uroczystości, abyśmy wpatrując się w Serce Maryi, pragnęli przeżywać nasze życie z czystym sercem, zawsze gotowym na spotkanie z Panem Bogiem. Ciebie prosimy…

K: Panie Jezu, życie i zmartwychwstanie nasze, niech przedstawione Ci intencje tych dzieci, przyniosą im zbawcze błogosławieństwo. Zamieszkaj w ich sercach i prowadź je do swego Królestwa. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

LITURGIA EUCHARYSTII

1. Procesja z darami świeca: Emilka DĄBROWSKA

ampułki Kamila PAŁYS

patena z hostią Karolina NAWROCKA

2. Pieśń na ofiarowanie: Pan wieczernik przygotował nr 256

3. Prefacja i Sanctus / Trzecia Modlitwa eucharystyczna dla dzieci

OBRZĘDY KOMUNII

2. Po Agnus Dei; przed „Oto Baranek Boży”

Natasza KRÓLIKIEWICZ i Amelia DANIŁOW

Gdy wchodzisz, Jezu, do serduszka mego,
Jak Cię przywitam, jakież dzięki złożę...
Gorące akty, co z serca pełnego miłości płyną
Przyjąć racz, o Boże!

Kochać Cię pragnę, ile sił mi stanie -
Za Twoją miłość nie mającą miary...
Me serce całe weź dla Siebie, Panie,
Przymnóż mi tylko miłości i wiary!

3. Pieśni na Komunię św.: Pan Jezus już się zbliża nr 255 / Bądźże pozdrowiona nr 207

4. Po Komunii podziękowanie dzieci.

Dzieci Paweł GRZEŚKÓW i Emilka DĄBROWSKA

Dziś do Ciebie Jezu drogi,

Moje serce tak się rwie,

Bo w Komunii po raz pierwszy

Z Tobą zjednoczyło się.

Ty wstąpiłeś w serce moje,

Więc na zawsze zostań w nim,

Ja Ci daję serce moje,

Chcę być przyjacielem Twym.

Pieśń na dziękczynienie: Dzięki, o Panie nr 300

5. Post Communio

Błogosławieństwo chlebków:

K: Chlebie żywy, który zstąpiłeś z nieba i w Komunii św. dajesz życie światu. Pobłogosław te chleby, których przełamaniem będą rozpoczynać się rodzinne spotkania dzieci, które Cię przyjęły w pierwszej Komunii św. Daj nam wszystkim dojść do wiecznej uczty Twojej tam, gdzie Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen

Błogosławieństwo końcowe.

Pieśń: Cześć Maryi nr 368

Litania Loretańska (recytowana)

Rozdanie obrazków i końcowe zdjęcie.