• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Start

Witamy serdecznie

E-mail Drukuj PDF

Niedzielne Msze Święte:

W Zgorzelcu Msze św. o godzinie 830,1200 i 1800. W Tylicach o godz. 1030.

Msze św. w tygodniu tradycyjnie o godz. 1800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Zakończyła się pielgrzymka parafialna do sanktuariów Diecezji przemyskiej 26.06-01.07.2018

 

Fotorelacja

 


Zakończyła się pielgrzymka dzieci komunijnych do Neuzelle, która miała miejsce 23-go czerwca.

 

Fotorelacja

 


Boże Ciało 2018

 

 

 

Fotorelacja

 


 

W sobotę w Katedrze legnickiej biskup Zbigniew Kiernikowski udzielił święceń prezbiteratu pięciu diakonom w tym pochodzącemu z naszej Parafii Mateuszowi Wyspiańskiemu.

W uroczystości wzięli udział bp Marek Mendyk, bp Stefan Cichy, przełożeni Seminarium Duchownego, księża oraz siostry zakonne, rodzice święconych diakonów, krewni oraz wierni z parafii rodzinnych.Po homilii wszyscy zgromadzeni modlili się litanią do Wszystkich Świętych, wypraszając dla przyszłych księży potrzebne łaski.

Po litanii nastąpił obrzęd święceń prezbiteratu. Po święceniach neoprezbiterzy po raz pierwszy stanęli przy ołtarzu, aby koncelebrować Eucharystię. W niedzielę w parafiach rodzinnych odprawią swoje Msze prymicyjne, już wkrótce Biskup legnicki pośle ich do wyznaczonych parafii.

 

 

Więcej informacji na stronie Diecezji

 

 


 

 

 

 

Podsumowanie rok 2017

Mijający rok, to czas pasterzowania na tronie Piotrowym papieża Franciszka. Pasterzem naszej diecezji jest bp Zbigniew Kiernikowski.

Nasza parafia liczy 13 lat i jest w trakcie wznoszenia kościoła parafialnego. Niestety, prace prowadzone przez ukraińską firmę, nie zostały zrealizowane i trwają przygotowania do zakończenia w wymiarze minimalnym podniesienie murów nawy głównej do wysokości wieńca i zabezpieczenia ich na okres zimy.

Na cmentarzu parafialnym wymieniono część drzew lipowych na szczepione drzewa klonowe, a na kolumbarium zamontowano nakrycia z granitu i pomalowano kolumbarium.

Ze względów na trudności wykonawcze, zrezygnowaliśmy z realizacji projektu budowy Domu Opieki nad Dziećmi od 1 roku życia do lat 3, choć zyskaliśmy ponad trzy mln. dotacji z UE na zrealizowanie tego projektu.

22 kwietnia, abp Mieczysław MOKRZYCKI wprowadził do naszej parafii relikwie św. Jana Pawła II. Każdego 16-go dnia miesiąca modlimy się ze przyczyną polskiego papieża o potrzebne nam łaski.

Kontynuowaliśmy tradycję pielgrzymowania na odpusty do sąsiednich parafii. Na 24 czerwca do parafii św. Jana Chrzciciela w Zgorzelcu i do Jerzmanek na św. Franciszka. Nie udało się pielgrzymować do Sulikowa na odpust Podwyższenia Krzyża Świętego.

Na przełomie kwietnia i maja grupa parafian pielgrzymowała śladami św. Pawła po Grecji. Pod kierunkiem ks. Romana MAZURA śledziliśmy wnikanie prawdy Ewangelii na kontynent europejski.

W trakcie tego roku, z pomocą pana Dariusza Wolińskiego, przeżyliśmy parafialną pielgrzymkę do Sandomierza i okolic.

Uroczystość Bożego Ciała została zorganizowana w tym roku wspólnie ze wspólnotą z Tylic.

Nasz chór NON NOBIS świętował 10 lecie swojego powstania, który odbył się w kościele św. Bonifacego. W tym jubileuszu uczestniczył chór ze wspólnoty Kościoła Ewangelickiego w Gorlitz, którego dyrygent, pan WILKE zmarł w tym roku. Chór wydał swoją pierwszą płytę z nagranymi kolędami.

Jesienią tego roku zaczęła się formować wspólnota Odnowy w Duchu Świętym. Spotkania tej grupy odbywają się obecnie w środy w pomieszczeniach świetlicy Pokolenie św. JP II w Tylicach.

W Tylicach trwają prace związane z uzyskanie pozwolenia na użytkowanie kościoła św. Stanisława i przygotowywana jest dokumentacja dla prac nad wystrojem prezbiterium i bocznych ołtarzy.

Grupy:

Rada parafialna - 10 osób za Zgorzelca i 4 z Tylic

Koło Żywego Różańca - liczy 20 członków w Zgorzelcu i 15 w Tylicach.

Róża Małżeńska – liczy 20 par małżeńskich.

Parafialna grupa Caritas - obecnie liczy stałych trzech członków.

Służba Liturgiczna - liczy 7 ministrantów i 6 kandydatów w Zgorzelcu i siedem w Tylicach.

Chór NON NOBIS liczy ponad dwadzieścia osób.

Bractwo św. Józefa - 10 osób.

Łużyckie Towarzystwo Wspierania Lokalnych Więzi Społecznych

Sakramenty święte:

Chrztu udzielono 17 osobom (w roku 2016r. - 16) (5 spoza parafii)

Pierwszą Komunię Świętą przyjęło 19 dzieci (w roku 2015 - 21 dzieci)

Sakramentu bierzmowania nie było w naszej parafii. Obecnie przygotowuje się z dwóch lat 13 osób na 40 będących w parafii. Poprzednia grupa sprzed dwóch lat liczyła 30 osób.

Sakrament małżeństwa zawarło 10 pary (w roku minionym 10 par) – siedem par spoza parafii

Zmarło w naszej parafii 32 osób - w roku minionym 17 osób.

OFIARY

Zanotowano wszelkich indywidualnych ofiar (kancelaria, ofiary na budowę kościoła, opłatkowe, wypominki, kolędowe, Boży Grób) 1001. Rok wcześniej było 898.

Przed nami:

Święcenia prezbiteratu ks. diakona Mateusza WYSPIAŃSKIEGO.

W dogodnym czasie, po zakończeniu formacji, młodzież przygotowywana do bierzmowania przyjmie ten sakrament w jednej z parafii naszego dekanatu.

Pielgrzymka parafialna do sanktuariów diecezji przemyskiej.

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAPYTANIE OFERTOWE /ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
NR 4/2017  Z DNIA 17.10.2017

Wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową oraz zagospodarowanie terenu W RAMACH PROJEKTU

Budowa budynku oraz zakup wyposażeniadla potrzeb Dziennego IntegracyjnegoDomu Opieki nad Dzieckiem w Zgorzelcu

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOWD 2014-2020

ZAPYTANIE OFERTOWE WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI:

NR 1 – Formularz oferty wraz z tabelą elementów ceny ryczałtowej

NR 2 – Oświadczenie

NR 3 - Projekt umowy

NR 4 – Projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę

NR 5 – Wykaz robót

NR 6 – Wykaz osób

Pozostała dokumentacja

 

 

 

 

 

 

 

 

Poprawiony: niedziela, 09 września 2018 05:06