• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Start

Witamy serdecznie

E-mail Drukuj PDF

Podsumowanie rok 2017

Mijający rok, to czas pasterzowania na tronie Piotrowym papieża Franciszka. Pasterzem naszej diecezji jest bp Zbigniew Kiernikowski.

Nasza parafia liczy 13 lat i jest w trakcie wznoszenia kościoła parafialnego. Niestety, prace prowadzone przez ukraińską firmę, nie zostały zrealizowane i trwają przygotowania do zakończenia w wymiarze minimalnym podniesienie murów nawy głównej do wysokości wieńca i zabezpieczenia ich na okres zimy.

Na cmentarzu parafialnym wymieniono część drzew lipowych na szczepione drzewa klonowe, a na kolumbarium zamontowano nakrycia z granitu i pomalowano kolumbarium.

Ze względów na trudności wykonawcze, zrezygnowaliśmy z realizacji projektu budowy Domu Opieki nad Dziećmi od 1 roku życia do lat 3, choć zyskaliśmy ponad trzy mln. dotacji z UE na zrealizowanie tego projektu.

22 kwietnia, abp Mieczysław MOKRZYCKI wprowadził do naszej parafii relikwie św. Jana Pawła II. Każdego 16-go dnia miesiąca modlimy się ze przyczyną polskiego papieża o potrzebne nam łaski.

Kontynuowaliśmy tradycję pielgrzymowania na odpusty do sąsiednich parafii. Na 24 czerwca do parafii św. Jana Chrzciciela w Zgorzelcu i do Jerzmanek na św. Franciszka. Nie udało się pielgrzymować do Sulikowa na odpust Podwyższenia Krzyża Świętego.

Na przełomie kwietnia i maja grupa parafian pielgrzymowała śladami św. Pawła po Grecji. Pod kierunkiem ks. Romana MAZURA śledziliśmy wnikanie prawdy Ewangelii na kontynent europejski.

W trakcie tego roku, z pomocą pana Dariusza Wolińskiego, przeżyliśmy parafialną pielgrzymkę do Sandomierza i okolic.

Uroczystość Bożego Ciała została zorganizowana w tym roku wspólnie ze wspólnotą z Tylic.

Nasz chór NON NOBIS świętował 10 lecie swojego powstania, który odbył się w kościele św. Bonifacego. W tym jubileuszu uczestniczył chór ze wspólnoty Kościoła Ewangelickiego w Gorlitz, którego dyrygent, pan WILKE zmarł w tym roku. Chór wydał swoją pierwszą płytę z nagranymi kolędami.

Jesienią tego roku zaczęła się formować wspólnota Odnowy w Duchu Świętym. Spotkania tej grupy odbywają się obecnie w środy w pomieszczeniach świetlicy Pokolenie św. JP II w Tylicach.

W Tylicach trwają prace związane z uzyskanie pozwolenia na użytkowanie kościoła św. Stanisława i przygotowywana jest dokumentacja dla prac nad wystrojem prezbiterium i bocznych ołtarzy.

Grupy:

Rada parafialna - 10 osób za Zgorzelca i 4 z Tylic

Koło Żywego Różańca - liczy 20 członków w Zgorzelcu i 15 w Tylicach.

Róża Małżeńska – liczy 20 par małżeńskich.

Parafialna grupa Caritas - obecnie liczy stałych trzech członków.

Służba Liturgiczna - liczy 7 ministrantów i 6 kandydatów w Zgorzelcu i siedem w Tylicach.

Chór NON NOBIS liczy ponad dwadzieścia osób.

Bractwo św. Józefa - 10 osób.

Łużyckie Towarzystwo Wspierania Lokalnych Więzi Społecznych

Sakramenty święte:

Chrztu udzielono 17 osobom (w roku 2016r. - 16) (5 spoza parafii)

Pierwszą Komunię Świętą przyjęło 19 dzieci (w roku 2015 - 21 dzieci)

Sakramentu bierzmowania nie było w naszej parafii. Obecnie przygotowuje się z dwóch lat 13 osób na 40 będących w parafii. Poprzednia grupa sprzed dwóch lat liczyła 30 osób.

Sakrament małżeństwa zawarło 10 pary (w roku minionym 10 par) – siedem par spoza parafii

Zmarło w naszej parafii 32 osób - w roku minionym 17 osób.

OFIARY

Zanotowano wszelkich indywidualnych ofiar (kancelaria, ofiary na budowę kościoła, opłatkowe, wypominki, kolędowe, Boży Grób) 1001. Rok wcześniej było 898.

Przed nami:

Święcenia prezbiteratu ks. diakona Mateusza WYSPIAŃSKIEGO.

W dogodnym czasie, po zakończeniu formacji, młodzież przygotowywana do bierzmowania przyjmie ten sakrament w jednej z parafii naszego dekanatu.

Pielgrzymka parafialna do sanktuariów diecezji przemyskiej.

 

Niedzielne Msze Święte:

W Zgorzelcu Msze św. o godzinie 900,1200 i 1800. W Tylicach o godz. 1030.

Msze św. w tygodniu tradycyjnie o godz. 1800

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAPYTANIE OFERTOWE /ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
NR 4/2017  Z DNIA 17.10.2017

Wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową oraz zagospodarowanie terenu W RAMACH PROJEKTU

Budowa budynku oraz zakup wyposażeniadla potrzeb Dziennego IntegracyjnegoDomu Opieki nad Dzieckiem w Zgorzelcu

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOWD 2014-2020

ZAPYTANIE OFERTOWE WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI:

NR 1 – Formularz oferty wraz z tabelą elementów ceny ryczałtowej

NR 2 – Oświadczenie

NR 3 - Projekt umowy

NR 4 – Projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę

NR 5 – Wykaz robót

NR 6 – Wykaz osób

Pozostała dokumentacja

 

 

 

 

 

 

 

 

Poprawiony: niedziela, 31 grudnia 2017 10:07